*شیوه گرفتن مشاوره

  • تماس بگیرید به جهت هماهنگی.
  • مبلغ مشاوره را پرداخت میکنید.
  • مشاوره دریافت میکنید.

*مبلغ مشاوره طب سنتی

حق ویزیت: مبلغ 60هزارتومان میباشد.

*دوستان توجه داشته باشید این مبلغی که شما پرداخت میکنید به این شیوه تقسیم میگردد:

  • 10هزارتومان صرف کارهای خیر وعام المنفعه میشود.
  • 20هزارتومان صرف پرداخت هزینه های کاری وحقوق کارمندان میشود.
  • 30هزار تومان هم حق مشاوره خودم میباشد.

*شماره تماس جهت هماهنگی

تلفن: 09174438813

ساعت پاسخگویی: 9صبح تا 6عصر

*شماره حساب

صاحب حساب: دانیال میرشکاری

بانک: کشاورزی

شماره حساب: 616313743

شماره کارت: 6037701115182971

#دوستان عزیز توجه داشته باشید ما درگاه پرداخت آنلاین نداریم واگر هم داشته باشیم درهمین جا اعلام خواهیم کرد.

#شماره تماس دیگری هم نداریم مگر اینکه خودمان همینجا اعلام کینم.

#یک نکته دیگرعزیزان بابت تخفیف تماس نگیرید این  نرخی هست که تعیین شده ویک ریال هم تخفیف نداره.